Com es fa un Capitell?

Treballs en pedra i restauració d’edificis

Exemple

Detalls de com es fa un capitell gòtic, un resum. La feina de picapedrer és una feina en principi de picar pedra per fer treballs. Actualment, hi ha eines mecàniques que ajuden a desbastar, però els acabats, per tenir identitat artesana han de ser manuals.